True Zagorje Home

Podmínky použití

Vážení!

Jsme velmi poctěni, že jste navštívili oficiální stránky True Zagorje HomeVstoupením a prohlížením těchto internetových stránek se zavazujete přijmout pravidla a podmínky jejich použití. Přistoupením a prohlížením těchto internetových stránek tak činíte na vlastní zodpovědnost. True Zagorje Home nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv následky vzniklé z přistoupení, využití nebo nemožností jejich používání.

Obsah těchto internetových stránek je připraven se vší pozorností a v dobré víře a jejich výhradním cílem je poskytování informačního obsahu a slouží výhradně k informačnímu účelu. True Zagorje Home neručí za kompletnost a aktuálnost všech informací obsažených na těchto stránkách a stejně tak neručí za kompletnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, na které tyto internetové stránky odkazují. True Zagorje Home si vyhrazuje všechna práva, že dle vlastního uvážení, v každém okamžiku, jakož i bez předchozího oznámení doplní, změní nebo odstraní jakýkoliv z obsahů těchto internetových stránek. True Zagorje Home si vyhrazuje všechna práva, že dle vlastního uvážení, v každém okamžiku, jakož i bez předchozího oznámení změní podmínky přístupu a používání těchto internetových stránek.

Všechny obsahy, kromě oficiálních značek True Zagorje Homese mohou kopírovat jen pro osobní použití nebo nekomerční účely a s respektováním všech autorských práv. Ke každému zveřejnění, přenesení, veřejné zobrazení těchto internetových stránek za jiným účelem, kromě povolených, je potřeba požádat o písemné povolení True Zagorje Home, jakož i dalších majitelů autorských práv. Výslovně se zakazuje veškeré jiné kopírování a změna části obsahu, jakož i využívání těchto internetových stránek k jiným účelům, kromě povolených. Výslovně se zakazuje neoprávněný pokus změny údajů, obcházení a nezohledňování bezpečnostního nastavení, jakož i využívání těchto internetových stránek v rozporu s jejich určením.

Autorská práva k vzhledu a designu si vyhrazuje firma – výrobce těchto internetových stránek.

Všichni uživatelé, kteří vstupují na stránku www.truezagorjehome.hr využívají její obsah na vlastní zodpovědnost. Turistické sdružení Krapinsko-záhořské župy nezodpovídá za žádnou přímou nebo nepřímou, náhodnou, nemateriální nebo materiální škodu, která vznikla z přistoupení, využívání nebo nemožnosti využití www.truezagorjehome.hr nebo kvůli jakékoliv chybě nebo nekompletnosti v jejím obsahu.

 

Rozhodné právo

Pro interpretaci, aplikaci a právní účinek všech oprávnění, vyloučení a podmínek použití internetových stránek www.truezagorjehome.hr je rozhodné chorvatské právo a pro všechny požadavky a spory, které vzniknou jako výsledek použití internetových stránek Turistického sdružení Krapinsko-záhořské župy nebo spolu s nimi, jsou výhradně kompetentní chorvatské soudy a stanovuje se místní kompetence soudu v Krapině.
Distribuce údajů a materiálů zveřejněných na internetových stránkách Turistického sdružení Krapinsko-záhořské župy může v určité jurisdikci být omezena zákonem a každá osoba se musí seznámit s takovými předpisy a postupovat v souladu s nimi, a Turistické sdružení Krapinsko-záhořské župy nezodpovídá za přístup k internetovým stránkám z oblasti, kde je jejich obsah omezen nebo zakázán.